Lightweights i DK. MOT/PVR

17 18 196553_2011574007860_1199057941_32500644_2062803_n 198964_2011567527698_1199057941_32500629_7818666_n

Land-Rover Lightweight blev brugt til MOT/PVR (MOToriseret PanserVærns Raket) flere steder i Danmark i 1980érne. Bl.a Livgarden (LG), Fynske Livregiment (FLR) og Bornholms Værn (BV)

Bilerne opererede i grupper af 2. Den ene var bilen monteret med T.O.W raket styret, kaldet etter-vogn eller styr-vogn. Den anden bil havde extra raketter og gruppeføreren/sektionsføreren. Den blev kaldt to´er-vogn.

Bilerne blev indfaset i 1979 og udfaset gradvist i 90érne.

Billederne af Lightweights i Dansk tjeneste er venligst udlånt af Ole Andreasen fra Motoriseret Panserværns Raket Deling 1. Bataljon, Marineregimentet, Bornholms Værn. MOTPVRDEL 1./BV

GRPfrervogn1 LARO. STYRVOGN 1 LARO. STYRVOGN 1b LARO.VOGN 2 (Gruppefører) 1 LARO.VOGN 2 (Gruppefører) 1b

 

skyttevogn3

tow Slesviske lr fb 2 MOTPVR1 pvr6 1461792_10202883202339951_81141547_n 1471840_10151834071432934_1482097111_n 207831_2007445744656_1199057941_32494864_192103_n 199408_2014547602198_1199057941_32505802_2269136_n 25 197227_2011573047836_1199057941_32500641_7767261_n 197555_2011587528198_1199057941_32500670_2517206_n